Комплексно определяне на количества с Quantity Takeoff

Един от най-добрите инструменти на Autodesk Quantity Takeoff е комплексното определяне на вложените материали. Чрез създаването на група, се извличат различните видове материали в един обект. В конкретния пример – зидария, мазилка и теракот за една стена.

За целта съдаваме група (Group) за материали, в която дефинираме:

  • артикул (Item) “мазилка” – тип “Area” (площи)
  • артикул (Item) “теракотни плочи” – тип “Count” (по брой)
  • артикул (Item) “плътна зидария” – тип “Volume” (обем)

артикули за стена

За всяки един артикул можем да зададем норма за разход по време, цена на материал, труд, процент или цена за подизпълнител и оборудване.

дефиниране на артикул

Следващата стъпка е да създадем Item “Стени 12cm”, във който вмъкваме необходимите материали от tab-a Assembly. За всеки един материал въвеждаме съответната формула за определяне на количествата, като ползаваме готови функции в панела:

  • “мазилка” – тъй като мазилката е от двете страни на стената записваме: Area*2;
  • “теракотни плочи” – определяме броя на плочките за квадратен метър зидария, като разделим площта на размерите на една плочка (20/30cm). Използваме функцията round за закръгление до цяло число:  round(Area/(0.2*0.3))
  • “плътна зидария” – във формулата директно записваме: Volume;

комплексни количестваСлед изчертаването само на обекти от тип “стени 12cm” върху архитектурната подложка, като резултат получаваме наведнъж вложените материали в стената – мазилка[m2], зидария[m3] и теракотни плочки[бр.]:определени материали

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *