Autodesk Revit – съвместна работа в един модел

 

Един от полезните инструменти за екипна работа в Autodesk Revit е съвместната работа на няколко проектанта върху един обект (файл). При работа на екипа в локална мрежа е достатъчно споделянето на един централен файл, достъпен за всички в мрежата. При отдалечен достъп през интернет е необходим Revit Server.

Първият вариант на работа започва със споделянето на модела чрез създаването на Worksets (раборни групи) от tab-a Collaborate. Програмата създава по подразбиране две групи – Shared Levels and Grids и Workset1. Разрешаването на споделяне води до създаването на главен модел, наричан Central Model (централен модел). Централният модел се записва със Save As в директория, до която всички от екипа имат пълен достъп през локалната мрежа. При отваряне на централния модел, Revit създава локално копие за работа и потребителя избира с кой Workset да работи.

Идеята е да се създадат групи от елементи за редактиране (worksets), като група която е взета за редакция от един потребител, е недостъпна за промяна от други потребители. Всеки един елемент от модела може да бъде само в една група (workset). Управлението на групите става от пак от бутона Worksets. При избиране на командата се отваря панел Worksets.

При споделянето на модела всички елементи се намират по подразбиране в една от двете групи Shared Levels and Grids и Workset1. От панела Worksets се създават нови групи (бутон New) и се управлява групите, които потребителят е взел за редакция (бутони Editable и Non Editable). При опит да се модифицира елемент от заключена група, Revit изпраща съобщение до съответния потребител за одобрение или отказ. В панела Worksets, в карето Show могат да се избират и други елементи освен работните групи – фамилии, изгледи и настройки на проекта.

Преместването на елементи от една група в друга става от панела Properties за селектираните елементи, в клетката Worksets се избира групата, към която трябва да принадлежат елементите.

Обновяването на промените от и към централния модел става с бутона Synchronize with Central от tab-a Collaborate.

 

Съвместната работа с отдалечени екипи става по същия начин, но достъпът до централния модел става през Revit Server. Свързването към сървъра става от бутона Connect to Revit Server. Когато Revit е свързан към сървъра, в диалоговите прозорци Open и Save е достъпна папката (местоположението) Revit Server. За инсталацията на Revit Server 2012 е необходим Windows Server 2008 – повече на Revit Server Installation Guide.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *