Graphics overrides с използването на филтри в Revit

revit-override-by-filterПри оформяне на чертожната документация се налага да изобразяваме групи от елементи с различни щриховки, тип и цвят на линииите, независимо от настройките на материалите и глобалните настройки на изгледа. Като групирането на елементите може да бъде по най-различен признак – материал, тип, дължина и други. Това може да се постигне с използването на филтрите в Revit.

Следващият пример показва различно изобразяване на колони и греди, групирани по материал. За целта съм дефинирал четири материала – material1, material2 и т.н. Преди прилагането на overrides по филтри чертежа изглежда така:

revit-override-by-filter-start

Дефинирането на филтрите става от панела Visibility/Graphics Overrides, който се отваря с бутона Edit от Properties панела на съответния изглед. Първо е необходимо да зададем критериите, по които ще се групират елементите. Това става като се избере бутона Edit/New…

 revit-override-by-filter-define1

В конкретния случай (гледай панела Filters) съм задал четири филтъра (mat1, mat2, mat, mat4), като критерия  е Structural Material (в клетката Filter by). Посочил съм да се избират само елементи Structural Columns и Structural Framing. След дефинирането на филтрите, те се зареждат в tab-a Filters на панела Visibility/Graphics Overrides от бутона Add. Там вече можем да променим изобразяването с различни типове линии и щриховки от бутоните Override. Ето и резултата от тези настройки:

revit-override-by-filter-filtered

В допълнение, с премахване/поставяне  на отметката Visibility за съответния филтър, можем да скриваме/показваме на чертежа съответната група елементи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *