Новото в Revit 2018 за конструкции

В новата версия на Revit 2018 са добавени много нови инструменти и са подобрени вече съществуващи функционалности. Конструктивните подобрения са главно в армировките и съединенията за стоманени конструкции. Continue reading “Новото в Revit 2018 за конструкции”