Проектиране на стоманени конструкции в 3D с AutoCAD® Structural Detailing 2011 (+ видео)

връзкаУсъвършенстването на програмите за конструктивно проектиране дава възможност за качествена промяна на процеса на проектиране – от двумерни чертежи към истинско тримерно моделиране на конструкциите.  Една част от AutoCAD Structural Detailing е насочена именно в тази посока – проектиране на стоманени конструкции в 3D. Continue reading “Проектиране на стоманени конструкции в 3D с AutoCAD® Structural Detailing 2011 (+ видео)”