Курс по Revit Structure от 10-13.02.2015 в гр.София

КАД Пойнт организира курс по Revit Structure от 10.02.-13.02.2015 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Целта на курса по Autodesk Revit Structure е да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате в последствие проектната документация – чертежи, таблици и количествени сметки. Курсът дава и начални умения в използването на фамилии – един от най-мощните инструментите на Revit. Continue reading “Курс по Revit Structure от 10-13.02.2015 в гр.София”

Обединяване на елементи в групи в Robot Structural Analysis (или има ли Layers в Robot?)

rsa-grouping-elementsПри изграждане на модела на конструкцията в Robot Structural Analysis, често се налага да избираме много елементи едновременно – за промяна на сечение, завъртане на оси, натоварване и т.н.

Единият от вариантите е това да стане с въведената преди две версии възможност, за избиране на елементи с еднакви сечения, тип, материал и други характеристики през контекстното меню. Това става като се позиционира върху даден елемент с курсора (без да се маркира) и с десен бутон на мишката се избира Select Similar:

Continue reading “Обединяване на елементи в групи в Robot Structural Analysis (или има ли Layers в Robot?)”