Курс по Robot Structural Analysis от 05.11-08.11.2013

Фирма КАД Пойнт организира курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 05.11-08.11.2013г.  Обучението започва с двумерна задача – 2D плоча и 2D рамка. В този етап курсистите се запознават с основните елементи от интерфейса и придобиват опит за работа с програмата. Continue reading “Курс по Robot Structural Analysis от 05.11-08.11.2013”