Гранични диаграми от подвижен товар в Robot Structural Analysis (видео)

robot-moving-loads-envelopeВ проектантската практика често се налага да работим с подвижни товари. Най-често това са товари върху мостове или подкранови конструкции. В Autodesk Robot Structural Analysis е предвидена възможност освен линиите на влияние за дадено сечение, да можем да получим директно граничните  диаграми на усилията за цялата конструкция. В този пример ще ви покажа как точно става това.

Continue reading “Гранични диаграми от подвижен товар в Robot Structural Analysis (видео)”

Приложение на Wipeout при блокове в AutoCAD (или как да скрием част от елементите от чертежа под блок) – видео

autocad-wipeout-in-blockВ AutoCAD има много добри инструменти, които обикновено остават неизползвани и неоценени от повечето потребители. Познаването на повече команди, дава възможност за подобряване на скоростта и качеството на работа с програмата. В тази статия ще ви покажа едно от приложенията на инструмента Wipeout в AutoCAD, при създаване на блокове.

Continue reading “Приложение на Wipeout при блокове в AutoCAD (или как да скрием част от елементите от чертежа под блок) – видео”

AutoCAD 2014 – нови настройки за сигурност при зареждане на autolisp програми

autocad-2014-autolisp-secure-loadОсвен новите възможности при чертане и моделиране, в  AutoCAD 2014 има и други разлики с предишните версии, които не са дискутирани толкова нашироко. Става въпрос за системни настройки и новости по работата на самата програма. Едно от тези нововъведения е повишаването на сигурността при зареждането на изпълними програми в AutoCAD (autolisp, arx и други.) Continue reading “AutoCAD 2014 – нови настройки за сигурност при зареждане на autolisp програми”