Online семинар на тема “Проектиране на стоманени конструкции с AutoCAD Structural Detailing”

Online семинар "Проектиране на стоманени конструкции с AutoCAD Structural Detailing"На 09.03.2012г. от 10:30 часа фирма КАД Пойнт организира онлайн семинар на тема “Проектиране на стоманени конструкции с AutoCAD Structural Detailing”. Ще бъдат показани възможностите на програмата с модула за стоманени конструкции – моделиране стоманени конструкции в 3D.

 

Continue reading “Online семинар на тема “Проектиране на стоманени конструкции с AutoCAD Structural Detailing””

Проверка на разпределението на площни товари в Robot Structural Analysis

Проверка на разпределението на площни товари в Robot Structural AnalysisКакто вече писах в предишна публикация, в Robot има много удобен инструмент за разпределение на площни товари върху прътови елементи (виж статията). Това са Claddings – елементи от модела на конструкцията, които представляват панели без коравина (не участват в решението) и служат само за разпределяне на площно натоварване върху гредови елементи. След определяне на посоката на разпределение на товара е добре да може да се направи визуална проверка.

Continue reading “Проверка на разпределението на площни товари в Robot Structural Analysis”

Стоманобетонна плоча в Robot Structural Analysis

Стоманобетонна плоча в Robot Structural Analysis - началоОразмеряването на стоманобетонни конструкции в Autodesk Robot Structural Analysis може да стане по различни стандарти – в конкретния случай съм използвал Eurocode. Едно от удобствата при изчисляване на стоманобетонни конструкции е специално пригоденият темплейт на изгледите, разработен за стоманобетонни конструкции. Добавените изгледи в него не присъстват в останалите темплейти за различните типове конструкции.

В Robot освен получаването на необходимата армировка за съответните зони, могат да бъдат изчислени реалните провисвания и пукнатини. Също така може да бъде автоматично коригирана армировката, така че пукнатините и провисванията да бъдат в допустимите граници.

Continue reading “Стоманобетонна плоча в Robot Structural Analysis”