Моделиране и оразмеряване на стоманена конструкция в Autodesk Robot Structural Analysis (+видео)


Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/cadplus/public_html/structure/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Като повечето съвременни програми за изчисление по МКЕ Autodesk Robot Structural Analysis разполага с инструменти за анализ 2D и 3D конструкции, оразмеряване на стоманени, стоманобетонни и дървени конструкции, динамичен анализ и т.н. Основните възможности на различните програми са сходни и тук ще обърна внимание на специфичните за Robot инструменти, които го правят предпочитан инструмент за изчиление и оразмеряване на стоманени конструкции.

Claddings – елементи от модела на конструкцията, които представляват панели без коравина (не участват в решението) и служат само за разпределяне на площно натоварване върху гредови елементи. Разпределянето може да стане като в еднопосочни или кръстосани полета. Предвидена е възможност да се укажат от потребителя пръти, които не участват в разпределянето на натоварването (напр. хоризонтални връзки). Върху един Cladding елемент могат да се приложат площни натоварвания от различни товарни състояния или да се променят на по-късен етап, като разпределнието върху прилежащите пръти става автоматично, единственото което ние задаваме е стойността на площния товар.


Bracketsавтоматично поставяне на вути в краищата на прътите. След задаване на параметрите на вутата, прилагането върху гредата става само едно посочване. Програмата сама изчислява характеристиките на необходимото сечения и ги залага в изчислителния модел по МКЕ. При оразмеряването на отделните пръти, така поставени вути се взимат под внимание със съответните им характеристики. Също така участват с реалните си размери при конструирането и оразмеряване на съединения между елементите.

Реално определяне на изкълчвателните дължини при оразмеряване – определянето на изкълчвателните дължини става за съответните групи от елементи. Потребителят може да избере схемата от основните Ойлерови случаи или да се избере по сложна схема – например колона в рамка, ставно подпряна в базата и запъната в ригела. Веднъж зададени изкълчвателните дължини се пресмятат автоматично, дори при смяна на сечението или дължината на профила.

Реално оразмеряване и оптимизация на сеченията – освен стандартните проверки, които предлагат повечето програми, Robot Structural Analysis сам извършва итеративни проверки от зададени допустими сечения и условия за оптимизация (по височина на сечението, тегло, дебелина на поясите и т.н.). Отделните конструктивни елементи се обединяват в групи и програмата извършва проверка за всеки един елемент от групата и дава резултат за меродавния – не е нужно “на ръка” да се проверяват примерно всички колони по дадена ос, с различни разрезни усилия от различните товарни комбинации.

Оразмеряване на съединения между елементите – пълно оразмеряване на голям брой стандартни съединения по Еврокод и други норми. Опрделяне на най-слабия компонент в съединението, проверка на минимални остояния и конструктивни изисквания. Конструирането на връзките става с параметрични панели, при което са налични реален 3D изглед и двумерна схема (чертеж) с размери на съединението. След създаване на съединение между дадени елементи, следва лесно размножаване в аналогични елементи в цялата конструкция и се извършва автоматична  проверка за всеки един възел. Не е нужно да търсите меродавен възел и меродавна комбинация.

Autodesk Robot Structural Analysis притежава и други инструменти, които позволяват бързо и качествено оразмеряване на стоманени конструкции. Това е пълно видео, което показва стъпка по стъпка моделирането, изчисляването, получаване на усилия, премествания, реакции и оразмеряване на стоманена конструкция:

Ако тази статия е ви е била полезна или просто ви е била интересна, може да оставите коментар. Може да задавате въпроси и в нашия форум на http://cadpoints.com/index.php/forum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *