Автоматично генериране на реални конструкции от mass елементи – Revit structure generator

Autodesk labs предлагат полезно приложение за Revit Structure – Structure Generator. С негова помощ много бързо от маси могат да се създават модели в ранната фаза на проектиране. Това е полезно при разработката на концепцията да дадена сграда още в идейното решение на архитектурното решение.

Най-новата версия на Structure Generator е достъпен за сваляне от Autodesk Labs на http://labs.autodesk.com/utilities/revit_structure_generator/overview/. След инсталация се стартира от tab-a Extensions->Modeling->Structure Generator.

Structure Generator за Autodesk Revit Structure и Autodesk Revit Architecture е представяне на технология, която дава връзка между проектирането на обеми с маси обектите съсздадени по време на концептуалното моделиране. Structural Generator е предвиден за арйитекти и конструктори като дава възможности за:

  • Автоматично създаване и визуализация на реалния модел на конструкцията моделирана с маси;
  • Генериране на различни варианти на реалния и аналитичния модел;
  • Предвиждане на обема и теглото на вложените материали;
  • Разширяване на масовия модел до Revit Structure или Revit Architecture;
  • развиване на масовия модел за статичен анализ с Project Storm (представяне на cloud – базирана технология на Autodesk Labs за статичен анализ) или анализ в  Autodesk Robot Structural Analysis Professional .

За тази демонстрация създадох фамилия от тип Mass и я въведох в Revit Structure. Страните на масата са divided surface:

След стартиране на Structure Generator от tab-a Extensions->Modeling->Structure Generator, се появява панела на самото приложение, където може да правите настройки за вида на елементите, които се дефинират, сечения, диагонални връзки и т.н.

Генерираната конструкция в Revit и Robot:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *