Проекции и разрези на 3D модел в AutoCAD 2013 (видео)

Проекции и разрези от 3D модел в AutoCAD 2013В последно време все повече проектанти от различни специалности се насочват към софтуерни продукти за проектиране в 3D, независимо дали причината е в по-добрата производителност при проектиране в триизмерен модел или в BIM – Building Information Model, налаган не само от Autodesk, но и от по-големите производители на софтуер. На практика не малка (а може би и по-голямата?) част от колегите  от един проектатнския колектив работят с 2D чертежи.

Continue reading “Проекции и разрези на 3D модел в AutoCAD 2013 (видео)”

Излезе Update Release 1 за Autodesk Revit 2013

Revit 2013 - Update Release 1Вече е наличен ъпдейт за Revit 2013. Това не е типичен upgrade с нови функционалности и допълнения, а service pack който решава проблеми и ускорява работата на програмата. Кои са основните модификации, които се извършват с Update Release 1:

Continue reading “Излезе Update Release 1 за Autodesk Revit 2013”

Autodesk Robot Structural Analysis – пример за цилиндричен резервоар

Резервоар в Robot Structural AnalysisПри изчисляването на подобен тип конструкции има особености, които не прилагаме често в повечето модели. Показал съм някои специфични моменти както при моделиране на геометрията и натоварването, така и при получаване на резултатите.

Резервоарът е стоманобетонен, с диаметър 12m  и височина 10m, стените и дъното са с дебелина 20cm.

Continue reading “Autodesk Robot Structural Analysis – пример за цилиндричен резервоар”

Стоманобeтoнна плоча – оpaзмеpявaне в Autodesk Rоbоt Struсturаl Analysis и изчepтаване на apмиpовка в АutоСАD Struсturаl Detailing (видeo)

арировка на СТБ плочаВ това видeo ще ви покажа част от възможностите за оpaзмеpявaне на cтoмaнобeтoнни плочи в Autodesk Rоbоt Struсturаl Analysis и последващо изчepтаване на apмиpовката в АutоСАD Struсturаl Detailing.

На показания мoдeл в Rоbоt и направен статичен анализ и следва да се орамери плочата, съставена от два панела. За левия панел задавам  първи ред apмиpовка по глобалната ос X и втори ред – по ос Y.

Continue reading “Стоманобeтoнна плоча – оpaзмеpявaне в Autodesk Rоbоt Struсturаl Analysis и изчepтаване на apмиpовка в АutоСАD Struсturаl Detailing (видeo)”