Курс по AutoCAD Structural Detailing от 10.03-13.03.2015 в гр.София

Организираме курс в София по AutoCAD Structural Detailing. Курсът ще се проведе в учебния център на КАД Пойнт от 9:00 до 14:00, в четири последователни дни от 10.03. до 13.03.2015г. Continue reading “Курс по AutoCAD Structural Detailing от 10.03-13.03.2015 в гр.София”

Курс по AutoCAD Structural Detailing от 20.01-23.01.2015 в гр.София

Организираме курс в София по AutoCAD Structural Detailing. Курсът ще се проведе в учебния център на КАД Пойнт от 9:00 до 14:00, в четири последователни дни от 20.01 до 23.01.2015г. Continue reading “Курс по AutoCAD Structural Detailing от 20.01-23.01.2015 в гр.София”

Курс по AutoCAD Structural Detailing от 02.09. до 05.09.2014г. в гр.София

Организираме курс в София по AutoCAD Structural Detailing. Курсът ще се проведе в учебния център на КАД Пойнт от 9:00 до 14:00, в четири последователни дни от 02.09 до 05.09.2014г. Continue reading “Курс по AutoCAD Structural Detailing от 02.09. до 05.09.2014г. в гр.София”

AutoCAD Structural Detailing 2015 Hotfix

Autodesk пускат hotfix за AutoCAD Structural Detailing 2015, за да коригират проблема с автоматичното номериране на позициите в Steel модула. Hotfix-a може да изтеглите от тук ASD 2015 Positioning Hotfix. Изтеглете файла ASD_2015_Positioning_Hotfix_64bit.zip и разархивирайте някъде на диска. Рестартирайте компютъра. Отворете инсталационната папка на AutoCAD, която нормално се намира в C:Program FilesAutodeskAutoCAD 2015. Там преименувайте файла RBCTCore.dll в RBCTCore.dll_old. Копирайте на негово място новия файл RBCTCore.dll.

Курс по AutoCAD Structural Detailing от 11.03 до 14.03.2014г. в гр.София

Организираме курс в София по AutoCAD Structural Detailing. Курсът ще се проведе в учебния център на КАД Пойнт от 9:00 до 14:00, в четири последователни дни от 11.03 до 14.03.2013г. Continue reading “Курс по AutoCAD Structural Detailing от 11.03 до 14.03.2014г. в гр.София”

Курс по AutoCAD Structural Detailing от 08.10-11.10.2013 в София

Организираме курс в София по AutoCAD Structural Detailing. Курсът ще се проведе в учебния център на КАД Пойнт от 9:00 до 14:00, в четири последователни дни от 08.10 до 11.10.2013г. Continue reading “Курс по AutoCAD Structural Detailing от 08.10-11.10.2013 в София”

Свободни места за курса по AutoCAD Structural Detailing във Варна

Все още има свободни места за курса по AutoCAD Structural Detailing, който организираме във Варна. Курсът ще се проведе от 14.08 до 17.08.2013 в учебния център на КАД Пойнт. Обучението е от 9:00 до 14:00 часа.

Continue reading “Свободни места за курса по AutoCAD Structural Detailing във Варна”

AutoCAD Structural Detailing – вмъкване на един и същи блок в различни изгледи (видео)

Вмъкването на блокове в изгледи на AutoCAD Structural Detailing (за метални конструкции) понякога не е много лесно, поради начина на използване на слоевете (Layers) от самата програма. В общия случай, ако вмъкнете блок в един изглед в Edition Layout, после е невъзможно да го вмъкнете в друг изглед.

Continue reading “AutoCAD Structural Detailing – вмъкване на един и същи блок в различни изгледи (видео)”

Точност на изобразяване на тръби в AutoCAD Structural Detailing

точност на тръби в ASDAutoCAD Structural Detailing изобразява тръбните сечения не като цилиндър, а като призма с краен брой стени. Това е валидно както за моделното пространство, така и за чертежите. Задаването на точността на изобразяване не се влияе от настройките на “чистия” AutoCAD и не се управлява от Project Preferences. По подразбиране, изобразяването става с правилен многоъгълник с 16 страни.

Continue reading “Точност на изобразяване на тръби в AutoCAD Structural Detailing”

Курсове във Варна по AutoCAD Structural Detailing и Robot Structural Analysis

Организираме курсове във Варна по AutoCAD Structural Detailing и Robot Structural Analysis. Курсовете ще се проведат в две последователни седмици в учебния център на КАД Пойнт от 23.07 до 01.08.2013г. Continue reading “Курсове във Варна по AutoCAD Structural Detailing и Robot Structural Analysis”