Курс по AutoCAD Structural Detailing от 08.10-11.10.2013 в София

Организираме курс в София по AutoCAD Structural Detailing. Курсът ще се проведе в учебния център на КАД Пойнт от 9:00 до 14:00, в четири последователни дни от 08.10 до 11.10.2013г.

Курсът по AutoCAD Structural Detailing включва модулите “Стомана” и “Армировка”. След завършване на курса на обучение, потребителите следва да могат да моделират самостоятелно стоманени кострукции в 3D в средата на AutoCAD Structural Detailing, да изработват монтажни схеми, разрези, детайли и подробни КМД чертежи, да изготвят автоматични спецификации. Обучението за армировки включва изработването на разнообразни армировъчни планове – плочи, греди, колони, фундаменти, стени, произволни стоманобетонни конструкции, с последващи спецификации и таблици с фигури за заготовка.

Програма за курса по AutoCAD Structural Detailing:

Част стоманени конструкции – 15 уч.часа

 1. Запознаване с логиката на програмата;
 2. Настройка на потребителските стилове;
 3. Допълнителни настройки и инструменти;
 4. Моделиране на основните елементи на стоманената конструкция: оси, профили, планки и др.
 5. Автоматично създаване на възли;
 6. Създаване на параметрични части на конструкции: „Х” връзки, ферми, стълбища, столици и др;
 7. Работа с болтове и заварки;
 8. Допълнителни нструменти за моделиране;
 9. Създаване на марки и добавяне на позиции;
 10. Създаване на КМ и КМД чертежи;
 11. Редактиране на чертежи;
 12. Създаване на таблици;

Част армировки – 10уч.часа

 1. Запознаване с логиката на програмата;
 2. Настройка на потребителските стилове;
 3. Автоматично изчертаване на кофраж на греди, колони, фундаменти и др. ;
 4. Автоматично изчертаване на армировката на греди, колони, фундаменти и др.;
 5. Инструменти за „ръчно” изчертаване на армировка;
 6. Добавяне на позиции и описание на армировка;
 7. Инструменти за редактиране;
 8. Допълнителни инструменти и графични елементи;
 9. Работа с таблици;
 10. Оформяне на чертежи

Курсът ще се проведе при набиране на пълна група желаещи. Ако имате желание да се запишете или само се интересувате от подробности – позвънете ни на телефон 02/9833001 . За студенти и дипломанти има остъпка от цената от 20%.

Необходимо е предварително да знаем, дали ще се събере пълна група от участници, за да организираме провеждането на курса.

Участниците в курса трябва да владеят “чист” AutoCAD. Не се изискват познания по 3D моделиране, а само обикновено двумерно чертане.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *