Временни настройки на изгледа в Revit (Temporary View Properties)

temporary-view-propertiesПри моделиране в Revit, често се налага да изключим видимостта на отделни категории от елементи или да изолираме други. Това може да стане от панела Visibility Graphics и след като приключим, следва да върнем видимосттна на изгледа, такава каквато е била. Revit 2014 предлага удобен инструмент за временна промяна на изгледа, без да се налага да помним, кои категории точно сме изключили. Continue reading “Временни настройки на изгледа в Revit (Temporary View Properties)”