Как да върнем Classic интepфeйсa в АutоСАD 2015

В желанието си да наложат новия Ribbon интерфейс във всички свои продукти, Autodesk не са заложили Classic интерфейса в исталацията на новата версия АutоСАD 2015. Ако при инсталирането на компютъра има стари версии, класическият интерфейс ще се импортира автоматично, заедно с други настройки (като acad.pgp файла например). Ако обаче инсталираме без да има предишни версии, опцията за Classic интерфейс не е налична.

Всъщност възможността да се работи със старите менюта и бутони не е премахната, но не е потготвено такова работно пространство (Workspace) в настройките на АutоСАD. От бутона с формата на зъбно колело можете да избирате различните интерфейси (работни пространства), но АutоСАD Classic не е там:

Има два начина, по които можете да заредите класическите менюта и бутони. Първият е да направите всичко “на ръка”, а втория е да импортирате работното пространство от вече инсталиран АutоСАD (обикновено от по-стара версия).

Първи начин

Ако искате да включите менютата и бутоните един по един, трябва да направите следното:

1. В командния ред изписвате (с тире отпред!!!)  команадата -TOOLBAR . След това изписвате името на toolbar-a, който искате да се зареди ( в случая layers) и след това избирате опция Show:

2. На работния плот се зареждат част от бутоните. Намествате ги с влачене под таб-а с името на чepтежа. Сега вече като изберете десен бутон на мишката върху някой от бутоните, можете да заредите и другите toolbar-и:

3. Изписвате в командния ред MENUBAR и задавате стойност 1. Това ще включи менютата;

4. Изписвате команда RIBBONCLOSE – по този начин ще затворите ribbon-a;

5. От иконата долу вдясно (Workspase switching) избирате Save Current As и задавате някакво име на това работно пространство, например АutоСАD Classic:

Втори начин

Другият вариант е да се импортне АutоСАD Classic от съществуваща инсталация.

1. Копирате файла acad.cuix от съществуваща инсталация на удобно място (например на десктоп-а) и му сменяте името (например acad-2014.cuix). Ако сте с  Windows 8 и АutоСАD 2014, може да намерите файла в C:UsersUser1AppDataRoamingAutodeskАutоСАD 2014R19.0enuSupport

Ако нямате инсталиран стар АutоСАD може да ползвате този файл: acad_2014.cuix – ZIP file

2. От  бутона Workspase switching избирате Customize:

3. Отваряте таб-а Transfer. В лявата част с бутона Open отваряте файла acad_2014.cuix и проверявате дали в падащото меню пише acad_2014.cuix. В дясната част на панела от падащото меню избирате Main Customization fail (acad.cuix). В лявата част на панела с десен бутон на мишката върху АutоСАD Classic  избирате команда Copy. След това изпълнявате команда Paste върху Workspaces в дясната част на панела:

4. Избирате Apply и OK. Сега вече АutоСАD Classic е в списъка с работни пространства и може да бъде избиран:

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *