Курс по Revit Structure в гр.София 29.09-02.10.2015

КАД Пойнт организира курс по Revit Structure от 29.09-02.10.2015 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Целта на курса по Autodesk Revit Structure е да можете да моделирате реални конструкции и да генерирате в последствие проектната документация – чертежи, таблици и количествени сметки. Курсът дава и начални умения в използването на фамилии – един от най-мощните инструментите на Revit. Continue reading “Курс по Revit Structure в гр.София 29.09-02.10.2015”

Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016 – 18.09.2015 (видео)

На 18.09.2015г. от 10:00 часа КАД Пойнт ще направи Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016. В нея ще видите създаване на модел на стоманена конструкция и последващо генериране на чертежи за фази КМ и КМД. Continue reading “Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016 – 18.09.2015 (видео)”

Autodesk Advance Steel 2016 – основни характеристики на програмата

КАД Пойнт е официален партньор на GRAITEC за България, като основният фокус е върху Autodesk Advance Steel – най-новото ни предложение за проектиране на стоманени конструкции. В тази статия са описани основните възможности на програмата за моделиране и изготвяне на проекти във фаза КМ и КМД. Continue reading “Autodesk Advance Steel 2016 – основни характеристики на програмата”

Как да променим вида на линията на разрезите в Revit

За различните елементи и фамилии в Autodesk Revit, има различни места, където са сложени инструменти за настройката им. Някои от тях се настройват в самия редактор на фамилии (Family Editor), други при настройка на типовете, а някои от Object Styles на Revit. За потребители, които не са свикнали с програмата, търсенето на съответната настройка може да означава загуба на много ценно време. Continue reading “Как да променим вида на линията на разрезите в Revit”

Моделиране на наклонена опора в Robot Structural Analysis

rotated-support-robotПри моделирането на по-специфични конструкции, понякога се налага използването на наклонена опора. Локални оси в в Autodesk Robot Structural Analysis имат прътите, плочите, обемните елементи, но не и възлите. Continue reading “Моделиране на наклонена опора в Robot Structural Analysis”