Съвместна работа на Revit с Advance Steel и Robot Structural Analysis

revit-to-robot

На 24.11.2016г. от 15:00 часа ще представим онлайн семинар на тема „Съвместна работа на Revit с Advance Steel и Robot Structural Analysis“. В първата част на този webinar ще видите възможностите на Revit за двупосочна връзка с Advance Steel. Втората част ще бъде посветена на съвместната работа на Revit и Robot Structural Analysis. Демонстрацията ще представи инж.Живко Митев Continue reading “Съвместна работа на Revit с Advance Steel и Robot Structural Analysis”

Онлайн презентация: Advance Steel – изготвяне на чертежи за фази КМ и КМД 01.03.2016, 10:30часа (видео)

На 01.03.2016г. от 10:30 часа ще направим онлайн презентация на тема “Advance Steel – изготвяне на чертежи за фази КМ и КМД”.  Continue reading “Онлайн презентация: Advance Steel – изготвяне на чертежи за фази КМ и КМД 01.03.2016, 10:30часа (видео)”

Курс по Advance Steel от 08.03-11.03.2016 в гр.София

КАД Пойнт организира курс по Advance Steel от 08.03-11.03.2016 в град София. Курсът ще се проведе в учебния ни център в четири последователни дни от 9:00 до 14:00 часа.

Continue reading “Курс по Advance Steel от 08.03-11.03.2016 в гр.София”

Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016 – 09.10.2015

На 09.10.2015г. от 10:30 часа КАД Пойнт ще направи Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016. В нея ще видите създаване на модел на стоманена конструкция и последващо генериране на чертежи за фази КМ и КМД. Continue reading “Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016 – 09.10.2015”

Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016 – 18.09.2015 (видео)

На 18.09.2015г. от 10:00 часа КАД Пойнт ще направи Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016. В нея ще видите създаване на модел на стоманена конструкция и последващо генериране на чертежи за фази КМ и КМД. Continue reading “Онлайн демонстрация на Autodesk Advance Steel 2016 – 18.09.2015 (видео)”

Autodesk Advance Steel 2016 – основни характеристики на програмата

КАД Пойнт е официален партньор на GRAITEC за България, като основният фокус е върху Autodesk Advance Steel – най-новото ни предложение за проектиране на стоманени конструкции. В тази статия са описани основните възможности на програмата за моделиране и изготвяне на проекти във фаза КМ и КМД. Continue reading “Autodesk Advance Steel 2016 – основни характеристики на програмата”

Представяне на Autodesk Advance Steel 2016 – проектиране на стоманени конструкции

П О К А Н А

09 Юли 2015 г. Централен дом на архитекта – гр. София, ул. “Кракра”11.

Начало 10:00 ч. – Зала 2. Continue reading “Представяне на Autodesk Advance Steel 2016 – проектиране на стоманени конструкции”