Гранични диаграми от подвижен товар в Robot Structural Analysis (видео)


Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/cadplus/public_html/structure/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

robot-moving-loads-envelopeВ проектантската практика често се налага да работим с подвижни товари. Най-често това са товари върху мостове или подкранови конструкции. В Autodesk Robot Structural Analysis е предвидена възможност освен линиите на влияние за дадено сечение, да можем да получим директно граничните  диаграми на усилията за цялата конструкция. В този пример ще ви покажа как точно става това.

Тук ще опиша последователността на работа, която може да видите в прикаченото видео.

Първо е необходимо да се моделира някаква конструкция ( в случая греда), тъй като ако няма моделирани елементи, не е достъпно менюто за подвижни товари. Подвижен товар се задава от меню Loads->Special Loads->Moving:

В панела, който се появява първо създаваме подвижният товар (от иконка 1), след това задаваме пътя на движение (2), наименованието на товарното състояние (3) и през какво разстояние да са подробните точки, в които се изчисляват стойностите на усилията (4):

robot-moving-loads-envelope-defineСлед въвеждане на необходимите стойности избираме бутана Apply и програмата добавя още едно товарно състояние в списъка Load Types. По-подробно описание на начина за задаване на подвижен товар и пътя може да видите в тази статия: “Линии и повърхнини на влияние в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 – част 2”.

След изпълнение на решение,  се появяват още две товарни състояния – “moving +” и “moving -“. От тях можем да получим максималните и минималните гранични диаграми за усилията в гредата. В конкретния пример максималните и минималните гранични диаграми съвпадат. Например при избрано товарно състояние “moving +” избираме от менюто Results->Diagrams for Bars и в панела избираме My. Резултатът е граничната M диаграма за гредата от приложения подвижен товар:

robot-moving-loads-envelope-results

Ако изберем чистото товарно състояние “moving” с помощта на инструмента Case Component можем да разгледаме усилията в гредата от всяка подробна точка на пътя и да направим анимация на промяната на усилията при движение. Case Component се стартира от меню Loads->Select Case Component.

Във видеото може да видите всички тези стъпки подробно:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *