Курс по Robot Structural Analysis от 05.11-08.11.2013

Фирма КАД Пойнт организира курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 05.11-08.11.2013г.  Обучението започва с двумерна задача – 2D плоча и 2D рамка. В този етап курсистите се запознават с основните елементи от интерфейса и придобиват опит за работа с програмата.

Следва моделиране на стоманено хале и масивна сграда в 3D. Обучението преминава през всички етапи от изчислението на сградите – геометрия, статичен и динамичен анализ, оразмеряване, изваждане на резултати в различни формати.

Курсът се провежда в четири дни от 9:00 до 14:00 часа в учебния център на КАД Пойнт на ул.Дунав 59виж на картата. За всеки курсист е предвидено работно място с компютър.

Програма на курса

1.    Интерфейс и настройки на програмата;
2.    Моделиране на равнинна рамка – 2D;
2.1.    Дефиниране на мрежи, оси и линии;
2.2.    Дефиниране на сечения и моделиране на пръти;
2.3.    Дефиниране на опори;
2.4.    Дефиниране на товарни състояния;
2.5.    Дефиниране на товари;
2.6.    Разглеждане на атрибути и свойства;
2.7.    Разглеждане на резултати;
3.    Моделиране на равнинна плоча – 2D;
3.1.    Моделиране на панели;
3.2.    Разглеждане на резултати за площни елементи;
4.    Моделиране и оразмеряване на стоманена конструкция – 3D;
4.1.    Моделиране на конструкцията;
4.2.    Съставяне на товарни комбинации;
4.3.    Оразмеряване на стоманени елементи;
4.4.    Оразмеряване на съединения;
4.5.    Оразмеряване на единични фундаменти;
4.6.    Създаване на проектна документация;
5.    Моделиране на и оразмеряване на стоманобетонна конструкция – 3D;
5.1.    Моделиране на конструкцията;
5.2.    Модален анализ;
5.3.    Сеизмичен анализ;
5.4.    Оразмеряване на плочи;
5.5.    Оразмеряване на греди и колони;
6.    Демонстрация на други части от програмата:
6.1.    Подвижни товари;
6.2.    Обемни елемент;
6.3.    P-delta анализ;
6.4.    Кабели и въжета;
6.5.    Обмен на модел с Revit Structure;
6.6.    Обмен на модел с AutoCAD Structural Detailig;

За информация и записване се свържете с нас на телефон 02 983 30 01 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *