Когато AutoCAD не възприема много бързото изписване на кратки команди

В AutoCAD 2014 са направени няколко подобрения на командния ред, едно от които е възможността, да се дописва команда, само по част от името на командата или по неин синоним.  Не е задължително да се изписва началото на командата, а може да бъде и друга част от нея. Ако се изпише грешна команда, програмата дава най-близките по изписване възможни команди.

Това е много полезно, защото не е необходимо да знаем наизуст рядко изписвани команди или системни променливи.

Но понякога, когато бързаме много и изписваме съкратени команди, AutoCAD не ни разбира и изписва най-близката комбинация от букви, които разпознава, но не и тази, която ни трябва.   Това може да ви се случи, ако имате навика да чупите една-две клавиатири годишно от бързане  докато чертаете на AutoCAD 🙂  Ако сте от този тип форсирани потребители, най-вероятно новата опция за автоматично дописване на командите повече ви пречи, от колкото помага.

Решението да изключите опцията за дописване на командите не е добро – все се случва да сте забравили името на някоя системна променлива. Най-добре е да увеличите времето, което AutoCAD изчаква преди да подаде варианти за изписаните команди (Delay Time). По подразбиране е 300ms, добре е да се зададе стойност около 3000-5000ms. Може да го смените, като изберете иконата за настройки в командния ред:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *