Как да зареждаме lisp програми в AutoCAD

autocad-load-autolispAutolisp програмите допълват функциите на AutoCAD и спестяват време при нужда от повторение на еднотипни команди. По-голямата част от потребителите са свикнали да ги използват и зареждат. Тази статия е за тези, които нямат опит с Autolisp и не могат сами да заредят готовите lisp програми.

Програмите на Autolisp са записани в обикновени текстови файлове, но с разширение *.LSP. В интернет могат да се намерят голям брой полезни програми, които са достъпни за свободно сваляне. В един lisp файл може да има повече от една команда.

Ако имате Autolisp програми, но не сте сигурни колко и какви комади има вътре, може да разберете това като отворите *.LSP файла с Notepad на Windows. Функциите, които описват изпълними команди в AutoCAD започват с “(defun C:” и след това е изписано името на командата – например “(defun C:ime_na_komanda ()”. Тук може да видите съдържанието на един Autolisp файл:

(defun C:UcsLine ( )
(setq p1 (getpoint “nFirst UCS point: “))
(setq p2 (getpoint p1 “nSecond UCS point: “))
  (setq temp_osm (getvar ‘osmode))
  (setvar “osmode” 16384)
  (command “ucs” “3p” p2 p1 “” )
  (setvar “osmode” temp_osm)
(command “ortho” “on”)
(princ “nUCS line.”)
(princ)        
)

Името на командата за AutoCAD в тази лисп програма е UcsLine. След изпълнението й може да зададете нова координатна система по две точки, без да преминавате по цялата команда за промяна на координатната система( ucs->new->3 points и т.н. ). Ако искате да изпробвате тази команда копирайте съдържанието на Autolisp програмата в Notepad и запазете файла на диска с произволно име, но задължително с разширение *.LSP.

Следващата ви стъпка е да заредите тази програма в AutoCAD.

Има два начина да заредите lisp файловете – само за текущата сесия на отворения AutoCAD или да ги заредите за постоянно, така че веднъж заредени да не се занимавате отново с тях.

Зареждането става като изберете от менюто Tools->Load Application или ако работите с ribbon интерфейса изберете ето тук:

autocad-load-autolisp-ribbon

Отваря се следният панел:

Ако тук изберете Autolisp файла директно с бутона Load ще заредите командата само за текущата сесия на AutoCAD. Ако искате да заредите програмата за всеки един чертеж, който отваряте, трябва да я добавите в Startup Suite (картинката с куфарчето). Там избирате бутона Contents и в отворилия се панел Startup Sutite с бутона Add избирате вашата програма. За всеки чертеж AutoCAD автоматично зарежда всеки път от харддиска съответните програми, така че ги сложете в папка, която не бихте изтрили по случайност.

Сваляйте програми само от проверени места, тъй като вече се пишат вируси и на Autolisp.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *