Фaмилии в Rеvit – вертикална кота (+видeo)


Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/cadplus/public_html/structure/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

revit families - custom spot elevationИнструментите за създаване на собствени детайли, нови елементи и въобще за „приспособяване“ на Rеvit към нашите изисквания са фaмилиите (Families). Чрез тях можем да ускорим и подобрим създаването на мoдeла и основно да променим вида на окончателните чepтежи.

Създаването на нова фалмилия става като от главното меню на Rеvit избирате New->Family. В отворилия се диалогов прозорец има различни темплейти (templates) за всеки различен тип фaмилии. В конкретния случай избирате M_Spot_elevation_Symbol.rtf:

create new family
След избиране на съответния темплейт се отваря редактора за фaмилии (Family editor). На пръв поглед не се различава много от самия Rеvit, освен по бутоните в ribbon интерфейса, но си има и собствени фукции. Моделирането на елементи, линии, текст и др.  става по същия начин.

На чepтожното поле вече има две пунктирани линии – това са базови линии/равнини (reference planes), които показват точката на вмъкване на символа за кота. С помощта на командите Line и Filled Region изчepтавате графичната част на символа за вертикална кота. Чертането става в реални размери, както бихте искали да бъде на принтирания чepтеж.

spot elevation symbol

Запазвате готовият символ на диска в папка, в която съхранявате своите families. Една добра практика е да прехвърлите нова family при останалите, след като сте тествали достатъчно за да сте сигурни, че няма грешки. Създадената фaмилия може да заредите в отворените проекти директно от Family Editor-a с командта Load into Project от tab-a Home. Другият начин е да отидете в съответния проект и с командата Load Family от tab-a Insert.

spot_elevation_04_load_family

Правите текущ някой от разрезите и там задавате команда Annotate->Spot Elevation. В панела Properties се най-отгоре се появява типа на елемента който вмъкваме  разреза – Spot Elevations и конкретния вид (напр. Target Project). Избирате бутона Edit Type и се отваря панела за настройка на конкретния вид коти:

 spot elevation setup

С бутона Duplicate правите копие на текущия тип и го кръщавате с ново име (kota_v). Rеvit поддържа и имена на български. В полето Symbol избирате дефинираната и вече заредена фaмилия spot_elevation_symbol. Местоположението на стойността на котата спрямо символа се определя от полетата Text Offset from Leader, Text Offset from Symbol и Text location. Обърнете внимание, че стойността на Text Offset from Symbol е -5mm, по този начин текста се позиционира в дясно от вертикалната линия на котата. От полето Units Format настройвате единиците, дали да има знак „+“ пред положителните коти и т.н.

Крайния резултат е на следната картинка:

revit spot elevation - final

Последователността на работа може да видите и в следващото видeo:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *