Относителни и абсолютни коти в Revit

В повечето случаи проектите на сгради и съоръжения имат относителна кота ±0.00, която е съотнесена към абсолютната й надморска височина. Това отбелязваме в забележките или в чертежите като изписваме например “кота ±0.00=315.25”. Как може да се използват тези коти в Revit, без да смятаме и да надписваме на ръка?

Първо трябва да укажем на Revit, на коя абсолютна кота съответства кота ±0.00 на сградата. Това става като се маркира елементът Project Base Point и в полето Elev (от Elevation) се зададе стойността на абсолютната кота. На картинката по-долу съм задал стойност 31525, защото единиците на този модел са настроени в сантиметри:

Забележка: Ако в темплейта, който работите няма изглед Site, на който да видите Project Base Point, отворете един изглед на кота ±0.00 (в стандатрните темплейти е Level 1) и включете бутона Reveal Hidden Elements и ще видите Project Base Point:

След тези настройки, може да слагате по чертежите който и от двата вида коти искате. Ако искате относителни коти, то в настройките на котите за Elevation Origin трябва да изберете Project Base Point:

А ако искате абсолютни коти изберете Survey Point:

Крайният резултат е винаги верни абсолютни или относителни коти:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *