Излезе официалната версия на AutoCAD 2017 – какво е новото

autocad-2017-whats-newПоредната версия AutoCAD 2017 вече е налична за потребителите. Повечето нови неща са трудно видими на пръв поглед – отнасят се основно до графиката и бързодействието на програмата. Има обаче и такива нововъведения, за които си заслужава смяна на текущата ви версия с новата.

Файлов формат

Файловият формат за новата 2017 версия остава непроменен (т.е. версия 2013)

Autodesk Desktop App

autocad-2017-whats-new-desktop-appНово приложение, с чиято помощ следите за налични обновления на инсталираните продукти на Autodesk ( не само за AutoCAD ). Освен това тук имате лесен достъп до материали за самообучение – видео и най-новите статии от Autodesk.

Прехвърляне на настройките от стари версии

autocad-2017-whats-new-migrateautocad-2017-whats-new-migrate-resetAutodesk са разработили ново приложение с чиято помощ по-лесно могат да се прехвърлят потребителските настройки от стари версии на AutoCAD. Тук може да избирате по-подробно, кои точно настройки да включите в прехвърлянето. Много полезно в нововъведение в тази версия е възможността да върнете настройките такива, каквито са били по подразбиране. Това става с като извикате съответната команда от менюто на Windows ( в случая – Windows 10).

Нов License Manager

autocad-2017-whats-new-license-managerautocad-2017-whats-new-license-manager-commandОсобено полезно нововъведение за системни администратори – вече не се налага да се избира типа на лиценза (мрежов или единичен) по време на инсталация, а това може да стане при първоначалното стартиране на програмата. Нещо повече – на по-късен етап може да промените серийният номер или отново да смените типа на лиценза (мрежов / единичен). Тези промени могат да се направят с  License manager-a, който може да се извика по всяко време от меню в AutoCAD.

Подобрения в 2D графиката

autocad-2017-whats-new-linetypeAutodesk продължават да подобряват графичните възможности и в тази версия. Подобрен е предварителният изглед (command preview) при изпълнение на командите Copy и Move. ( Трудно доловима промяна според мен, но щом са се потрудили програмистите…. 😉

Много по-важно подобрение в 2D графиката е начинът на изобразяване на линии, в които са включени точки: линия изцяло от точки, осова линия и т.н. Сега точките са много по-добре видими, а когато е зададена и дебелина на линията, са с гладко изображение. Много важно подобрение при линиите е възможността да се селектират прекъснати линии (пуктирани, осови, точки и т.н.), като се посочва линията дори в празните пространства на линиите. За целта е необходимо да се смени стойността на новата системна променлива LTGAPSELECTION от 0 на 1. Тогава вече няма да има нужда от досадното целене на плътната част на пунктирани или осови линии при селектиране и редакция:autocad-2017-whats-new-gap-selection

Подобрения в 3D графиката

Ускорена е работата на командата 3DORBIT , особено за стиловете с плътни повърхности на елементите – Shaded, Conceptual, Realistic и т.н.  Особено за модели с много на брой, но дребни елементи с много на брой фасети и равнини. Това позволява въртенето на модела без включване на Adaptive Degradation (изобраазяване на единичните елементи с по-малко подробности, с цел по-бърза работа на графиката)  или без да има чувствително  намаляване на броя на кадри в секунда. На пръв поглед това е незначително подобрение в AutoCAD 2017, но всъщност е много важно поради факта, че AutoCAD е среда на други 3D продукти като Advance Steel или Civil 3D, като значително ще ускори тяхната работа.

Подобрения в потребителския интерфейс

autocad-2017-whats-new-user-interface

  • Добавена е възможност за промяна на размера чрез разтегляне на някои диалогови панели – APPLOAD, ATTEDIT, DWGPROPS, EATTEDIT, INSERT, LAYERSTATE, PAGESETUP и VBALOAD. В диалоговия панел INSERT (Block) например, при разширяване на прозореца в десния край вече се вижда уголемен изглед на блока, който ще се вмъква, а полето за името на блока поддържа Autocomplete  и не е необходимо да изписвате цялото име;
  • Може да се промени времето за покзване на tooltip за командите в менюто (Променя се от Options->Display);
  • Командата TEXTEDIT вече може да се пусне в multiple режим и така да се редактират текстове без да се излиза от командата. Ползата е ( а може би и вредата), че с единично UNDO се отменят всичките редакции от последната команда. Естествено, командата може да се стартира и в стария си единичен режим:autocad-2017-whats-new-textedit
  • Вече може да се избира дали курсорът да бъде този на AutoCAD или стадартния за Windows. Контролира се от системната променлива CURSORTYPE.

Нови осови линии и центрове

autocad-2017-whats-new-centerline

Добавени са нови типове елементи – Centerline ( осова линия ) и Center Mark (център за дъги и окръжности). Намират се в Ribbon менюто в Annotate. За да поставите осова линия между две линии (не е необходимо да са успоредни), ги посочвате една след друга и AutoCAD изчертва линията. Аналогично е и за центрове на окръжности. Дължината на тези линии може да се контролира с крайните им точки (Grips). Начинът им на изобразяване се контролира със системни променливи. Тези нови осови елементи са асоциативи – ако промените елементите, за които са изчертани ос или център, те се променят заедно с тях.

Import на PDF

autocad-2017-whats-new-import-PDF

Може би едно от най-важните подобрения в тази версия на AutoCAD. Вече могат да се вмъкват векторни PDF-и като линии, полилинии, текст и т.н. Слоевете на PDF могат да се преобразуват в слоеве на AutoCAD. Разчитат се и текстовете, които са с TrueType шрифтове. За съжаление, текстовете изписвани с SHX шрифтовете на AutoCAD не се разчитат, тъй като в PDF-а те са представени като геометрия (линии). В панела за вмъкване има възможност да се избере страница на вмъкване, ако PDF файлът е от няколко страници.

Друга възможност е част от PDF-a или отделни негови слоеве да бъде вмъкнати в AutoCAD, като за целта първо се вмъква като подложка (PDF underlay) и след това се избира каква част да се копира в AutoCAD.

Споделяне на чертежите

autocad-2017-whats-new-Share-Browser

Autodesk продължават да подобряват възможностите на своите продукти за споделяне на чертежи и модели през Интеренет. Може предварително да изберете кои чертежи да покажете, да загасите част от слоеветете и т.н. След това може да изпратите линк на колегите или клиентите, с които работите. Хубавото е, че не изпращате целия модел или файл, а само изгледите или чертежите, които искате да споделите. По този начин се справяте и с проблема за защита на вашите файлове (блокове, съдържание) и т.н.

Работа с файлове на Navisworks

autocad-2017-whats-navisworks-snap

След като в предната версия Autodesk добавиха възможност за вмъкване на координационни *.nwd файлове от Navisworks, сега вече може да се прихваща по тях за точно моделиране в 3D ( например потребител на Advance Steel моделира по подложка на стоманобетонна конструкция от друг проектант).

Autodesk Print Studio

autocad-2017-whats-new-print-studio

Ново приложение, което позволява принтиране на 3D модел с 3D принтер. Това приложение не се инсталира заедно с AutoCAD, а се изтегля и инсталира при първо пускане на командата. След прехвърляне на модела в Autodesk Print Studio, там могат да се направят необходимите настройки и да се принтира модела директно на принтер или да се направят 3D принт-файлове за няколко различни формати.autocad-2017-whats-new-print-studio-command

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *