Годишна среща на партньорите на Autodesk в Европа

Годишната среща на партньорите на Autodesk за 2014 година се проведе в Копенхаген. От 12 до 15.05 се проведоха срещи и лекции, на които беше обсъдено бъдещото развитие на Autodesk и локалните представителства.

Представени бяха най-новите тенденции в развитието на софтуера по различните направления. Голяма част от тези тендеции, са иновативни предложения на Autodesk, което обяснява лидерската позиция на Autodesk на глобалния пазар.

Представители на КАД Пойнт –  единствения за България Autodesk Gold Partner, участваха в поредица семинари:

Беше направен анализ на изминалия отчетен период за 2013-та година. Показателен  е успеха на КАД Пойнт ЕООД, в предоставяне на цялостни услуги на своите клиенти относно софтуер за строително проектиране (AEC)  – лицензиране, подръжка, обучение.

Големият брой клиенти, които ни се довериха, са гаранция за качеството на услугите, предоставяне от отдел строително проектиране (AEC) в КАД Пойнт за изминалата година:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *