Ден на Autodesk Revit, BIM и облачни услуги

revit-bim-cloudКАД Пойнт и BMG организират безплатен семинар-демонстрация на тема “Ден на Autodesk Revit,
BIM и облачни услуги”. Ще бъдат демонстрирани възможностите на Revit за разработване на проекти за различните специалности, както и взаимодействието му с други програми на Autodesk. Фокус на презентацията ще бъде и взаимодействието на Revit с облачните услуги на Autodesk. Събитието ще се състои на 5 октомври 2016 г. в хотел Новотел София, бул. Цариградско шосе 115Н, зала Париж.

Програма:

9:20 Откриване – арх. Баровски, зам.-предсeдател на КАБ
9:30 Сесия Концепция, архитектура и споделяне
• Концептуално моделиране с облачната услуга FormIt 360 и връзка с Autodesk Revit;
• Архитектурен модел с Autodesk Revit;
• Споделяне на модел и чертежи от Autodesk Revit чрез облачнатa услуга – Autodesk BIM 360.
10:30 – 10:45 Почивка
10:45 Сесия Инсталации (ОВК и ВиК) и съгласуване
• ОВК и ВиК инсталции с Autodesk Revit;
• Анализ на енергийната ефективност в Autodesk Revit и облачна услуга Green Building Studio;
• Съгласуване на архитектурния модел със специалностите с Autodesk Navisworks Manage.
11:45 -12:00 Почивка
12:00 Сесия Конструкции и съвместна работа
• Конструктивен модел с Autodesk Revit. Съвместна работа с архитектурния модел.
• Едновременна работа на отдалечени екипи върху един и същ модел на Revit през интернет –
облачна услуга Collaboration for Revit.
• Взаимодействие на Revit с Advance Steel, Autodesk Robot и др. Autodesk продукти.
13:00 Въпроси

Участието е безплатно. Изисква се предварителна регистрация тук: Ден на Autodesk Revit, BIM и облачни услуги

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *