Приложение (plug-in) за пилоти за Autodesk Robot Structural Analysis

robot-piles-plug-inЧесто са ми задавали въпрос дали е възможно с Robot да се проектират пилоти. Да, с Robot може да се моделират сгради на пилотно фундиране. Необходимо е да се моделира пилотът като прътов елемент и към него да се приложат съответните пружинни константи. Единият вариант е това да стане на ръка.

Небходимо е да знаем характеристиките на почвите, през които преминава пилота и по тови начин може лесно да пресметнем силите на триене и силата на опората в долния край на пилота. След това моделираме пилота като прътов елемент и по височината му поставяме еластични опори с характеристиките, които сме получили за отделните пластове.

Обаче можем да си спестим това цялото смятане и моделиране, ако използваме специално направения plug-in REX Piles. Този plug-in е разработка на екипа на Robobat, направил и Robot, още когато не беше част от продуктите на Autodesk. Самият plug-in ще е достъпен съвсем скоро за тестов период на страницата на разработчиците от BIMware.

След изтеглянето на демо-версията се прави инсталация. Обръщам внимание, че plug-inа не се зарежда автоматично в Robot, а това трябва да се направи от меню Add-ins->Add-ins Manager. В диалоговия прозорец се описва пътя до REXPiles.exe в инсталационната директория и се избира бутон Add:

 obot-piles-plug-in-setup

Първо моделираме пилот като елемент колона (frame) в Robot. След това пилотът се маркира и се стартира plug-ina от меню Add-ins->REXPiles. В отоворилия се диалогов панел избираме типа на пилота (виж картинката), начин на изпълнение (набивен, изливен, забит с вибрации и т.н.), дали е временен или постоянен, може да бъде зададено кръгло сечение, квадратно, правоъгълно, I-сечение. Сечението се взима директно от модела в Robot, а самият пилот може да бъде наклонен до 45°.

robot-piles-plug-in-pile-type

В програмата са включени голям брой почви по каталог, но потребителите могат да задават и свои характеристики:

robot-piles-plug-in-soil-database

 

След като отворите tab-а Results, може да видите диаграми и изчилените стойности на еластичните опори. С бутона Generate Supports така изчислените опори се прехвърлят в модела на Robot. Забележка: само когато сте в tab-а Results, само тогава е активен бутона Generate Supports:

robot-piles-plug-in-results

В следващия пример съм моделирал една сграда с пилоти и с твърди опори. Ясно се вижда разликата в преместванията между двата модела:

robot-piles-plug-in-difference

Получаването на усилията и реакциите става в Robot, а оразмеряването – пак в Robot или “на ръка” с вече известните усилия.

robot-piles-plug-in-forces

Help-файловете може да намерите в инсталационната директория: C:Program FilesBIMwareBIMware REX Piles 2013Help

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *