Курс по Autodesk Robot Structural Analysis от 24.01 до 27.01.2017г. в гр.София

Фирма КАД Пойнт организира курс по Autodesk Robot Structural Analysis от от 24.01 до 27.01.2017г. Обучението започва с двумерна задача – 2D плоча и 2D рамка. В този етап курсистите се запознават с основните елементи от интерфейса и придобиват опит за работа с програмата.

Следва моделиране на стоманено хале и масивна сграда в  3D. Обучението преминава през всички етапи от изчислението на сградите – геометрия, статичен и динамичен анализ, оразмеряване, изваждане на резултати в различни формати.

Курсът ще бъде от 9:00 до 14:00 часа, като всеки курсист е предвидено работно място с компютър.

Важно – Учебният център и офисът на КАД Пойнт са на нов адрес:

гр.София, кв. Полигона бл.43, вх.1, ет.2, офис 7

Програма на курса

1. Интерфейс и настройки на програмата;
2. Моделиране на равнинна рамка – 2D;
2.1. Дефиниране на мрежи, оси и линии;
2.2. Дефиниране на сечения и моделиране на пръти;
2.3. Дефиниране на опори;
2.4. Дефиниране на товарни състояния;
2.5. Дефиниране на товари;
2.6. Разглеждане на атрибути и свойства;
2.7. Разглеждане на резултати;
3. Моделиране на равнинна плоча – 2D;
3.1. Моделиране на панели;
3.2. Разглеждане на резултати за площни елементи;
4. Моделиране и оразмеряване на стоманена конструкция – 3D;
4.1. Моделиране на конструкцията;
4.2. Съставяне на товарни комбинации;
4.3. Оразмеряване на стоманени елементи;
4.4. Оразмеряване на съединения;
4.5. Оразмеряване на единични фундаменти;
4.6. Създаване на проектна документация;
5. Моделиране на и оразмеряване на стоманобетонна конструкция – 3D;
5.1. Моделиране на конструкцията;
5.2. Модален анализ;
5.3. Сеизмичен анализ;
5.4. Оразмеряване на плочи;
5.5. Оразмеряване на греди и колони;
6. Демонстрация на други части от програмата (не всички):
6.1. Подвижни товари;
6.2. Обемни елемент;
6.3. P-delta анализ;
6.4. Кабели и въжета;
6.5. Обмен на модел с Revit Structure;
6.6. Обмен на модел с Advance Steel;

За информация и записване се свържете с нас на телефон 02 983 30 01 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *