Посоки на болтовете в AutoCAD Structural Detailing

asd-bolts-directionПосоката на болтовете в AutoCAD Structural Detailing на пръв поглед изглежда хаотична, но все пак програмата спазва някакви предварително зададени правила. Освен това, от посоката на болтовете зависи и към коя марка ще бъдат “преброени” при съставяне на таблиците с вложените материали.

Основното, което определя посоката на болта, е направлението на Z оста на текущата координатна система. Правилото е:  Когато слагаме болт в отвор, главата на болта е от страната на положителната Z координата на координатната система, когато сме пробивали отвора. Ето един пример, при който Z координата сочи “назад” при пробиването на отворите и главите на болтовете са зад профила:

asd-bolts-direction-single-profile

Когато съединяваме елементи с болтова връзка, те трябва да бъдат с еднакво направление на отворите и центровете на отворите да съвпадат. Ако и на двата от съединяваните елементи посоките на отворите съвпадат или са прехвърлени с командата adopt drills, няма проблеми да се определи посоката на болтовете. Какво се случва обаче, когато съединяваме елементи с различни посоки на пробиване на отворите?  В този случай посоката на болта се определя от отворите на елемента, който е създаден по-рано от другия.

В следващият пример елементите са моделирани един след друг в последователност, съгласно номера им на картинката. Първо е моделирана едната плоча, след това профилът и накрая другата плоча. Отворите на плочите са направени при положителна Z координата насочена напред (към нас), а отворите на профила – назад. След поставяне на болтове, те приемат посоката на отворите на по-рано създадения елемент:

asd-bolts-direction-two-elements

Когато моделираме съединение между елементите с вградените темплейти за съединения, посоките на болтовете са заложение в самия макрос и не може да се контролират.

От посоката на болта зависи и към коя марка ще бъдат “преброени” болтовете при оформянето на чертежите и таблиците. Болтовете спадат към марката, откъм която са главите на болта. В следващия пример, болтовете са към марката на гредата:

asd-bolts-direction-connection

В програмата е предвидена възможност да обръщаме посоката на вече заложени болтове, като ги маркираме и изберем Modify. Това обръщане обаче е чисто визуално само за Model Space – не се отразява на чертежите и не променя към коя марка да се присъединят болтовете:

asd-bolts-direction-reverse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *