Моделиране на наклонена опора в Robot Structural Analysis

rotated-support-robotПри моделирането на по-специфични конструкции, понякога се налага използването на наклонена опора. Локални оси в в Autodesk Robot Structural Analysis имат прътите, плочите, обемните елементи, но не и възлите. Continue reading “Моделиране на наклонена опора в Robot Structural Analysis”

Малко познати опции на основни команди в AutoCAD – Copy, Rotate, Scale

autocad-unpopular-command-optionsЕто някои опции в популярни команди, които са непознати и не се използват от голяма част от потребителите на AutoCAD.

 

 

Continue reading “Малко познати опции на основни команди в AutoCAD – Copy, Rotate, Scale”

Програмиране на външни приложения за Revit

revit-api-2015Сигурно по-голямата част от потребителите на AutoCAD са се възползвали от възможностите на AutoLisp за автоматизиране на проектирането. За напредналите потребители ще е необходим подобен инструмент и в Revit.

Aко искате да разширите възможностите и на Revit, с написани спeцилно за вас/от вас plug-in-и, можете да използвате .NET API (Приложно-програмният интерфейс – Application Programming Interface, API), който се предлага от Autodesk. Програмирането за Revit може да стане на Visual Basic – VB.NET, C# или managed C++. По-надолу съм описал първоначалните стъпки, необходими ви за написването на първия plug-in за Revit ( в случая на C#)

Continue reading “Програмиране на външни приложения за Revit”

Разделителна Способност DPI при рендър в Revit

Определяне на разделителната способност при рендер в RevitВ тази статия са описани някои от важните настройки при създаване на визуализации в Revit. Проследява се създаването на render стъпка по стъпка. Continue reading “Разделителна Способност DPI при рендър в Revit”

Autodesk Robot Structural Analysis – как лесно да намерим маркираните възли и пръти (видео)

При моделиране и изследване на строителни конструкции в Autodesk Robot Structural Analysis е необходимо лесно да може да намерим местоположението в модела на група от възли, пръти или плочи. Обикновенно това се налага при проверка на модела за грешки преди или след решение.

Continue reading “Autodesk Robot Structural Analysis – как лесно да намерим маркираните възли и пръти (видео)”

Гранични диаграми от подвижен товар в Robot Structural Analysis (видео)

robot-moving-loads-envelopeВ проектантската практика често се налага да работим с подвижни товари. Най-често това са товари върху мостове или подкранови конструкции. В Autodesk Robot Structural Analysis е предвидена възможност освен линиите на влияние за дадено сечение, да можем да получим директно граничните  диаграми на усилията за цялата конструкция. В този пример ще ви покажа как точно става това.

Continue reading “Гранични диаграми от подвижен товар в Robot Structural Analysis (видео)”

Приложение на Wipeout при блокове в AutoCAD (или как да скрием част от елементите от чертежа под блок) – видео

autocad-wipeout-in-blockВ AutoCAD има много добри инструменти, които обикновено остават неизползвани и неоценени от повечето потребители. Познаването на повече команди, дава възможност за подобряване на скоростта и качеството на работа с програмата. В тази статия ще ви покажа едно от приложенията на инструмента Wipeout в AutoCAD, при създаване на блокове.

Continue reading “Приложение на Wipeout при блокове в AutoCAD (или как да скрием част от елементите от чертежа под блок) – видео”

Посоки на болтовете в AutoCAD Structural Detailing

asd-bolts-directionПосоката на болтовете в AutoCAD Structural Detailing на пръв поглед изглежда хаотична, но все пак програмата спазва някакви предварително зададени правила. Освен това, от посоката на болтовете зависи и към коя марка ще бъдат “преброени” при съставяне на таблиците с вложените материали. Continue reading “Посоки на болтовете в AutoCAD Structural Detailing”

Опън-натискови пръти в Robot Structural Analysis – как се разпределят товарите

robot-truss-barsПри създаване на модел на прътови конструкции в Robot Structural Analysis често се налага някои пръти да бъдат моделирани да работят само на осова сила. Например при X-връзки. Единият начин да постигнем това е да заложим стави в двата края на пръта – тогава основното усилие в пръта ще бъде осовото, с незначителни моменти от собствено тегло. Continue reading “Опън-натискови пръти в Robot Structural Analysis – как се разпределят товарите”

Приложение (plug-in) за пилоти за Autodesk Robot Structural Analysis

robot-piles-plug-inЧесто са ми задавали въпрос дали е възможно с Robot да се проектират пилоти. Да, с Robot може да се моделират сгради на пилотно фундиране. Необходимо е да се моделира пилотът като прътов елемент и към него да се приложат съответните пружинни константи. Единият вариант е това да стане на ръка. Continue reading “Приложение (plug-in) за пилоти за Autodesk Robot Structural Analysis”